GRA MIEJSKA BALTICARIUM W GDAŃSKU

INNE

Wraz ze Szkołą Podstawową nr 56 w Gdańsku serdecznie zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej Balticarium w Gdańsku. To pierwsza taka gra w przestrzeni miejskiej Trójmiasta, gdzie zadania konkursowe są związane ze zwierzętami Bałtyku. W grze mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII w Gdańsku. Zespoły uczniów składają się z 5-7 uczestników. Jednym z celów Gry jest sprawdzenie umiejętności uczniów w korzystaniu z mapy, kompasu, orientowania się w terenie miejskim. Konkurs łączy sztukę, przyrodę, edukację i zabawę. Na zgłoszenia grup konkursowych przez nauczycieli czekamy do 02.03.2018 r. Gra Miejska odbędzie się 16.03.2018 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku. Na laureatów oraz wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

 

                                                                                            Szkoła Podstawowa nr 56

                                                                                            im. Andrzeja Struga

                                                                                            80 - 037 Gdańsk, ul. Małomiejska 8A

                                                                                            Koordynator Paweł Ciesielski

                                                                                            tel. 722 092 977, pawelciesielski@wp.pl

 

Regulamin

I MIĘDZYSZKOLNEJ GRY MIEJSKIEJ DLA KLAS SP IV-VII W GDAŃSKU

„Balticarium: My i Nasz Bałtyk”

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 56 w Gdańsku oraz Balticarium.com                                                  

ADRESACI GRY Uczniowie klas IV - VII Szkół Podstawowych w Gdańsku.

MIEJSCE KONKURSU Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku na granicy Przymorza i Brzeźna.

 

CELE GRY

1. Praktyczne sprawdzenie umiejętności uczniów w korzystaniu z mapy, kompasu, orientowania się w terenie miejskim oraz parkowym (zalesionym);

2. Propagowanie wiedzy o Morzu Bałtyckim, zagrożeniach dla jego wód, świata fauny i flory wśród uczniów biorących udział w Grze oraz wśród dzieci i osób dorosłych odwiedzających Park im. Reagana oraz plażę miejską w Brzeźnie (poprzez artystyczne plansze tematyczne projektu Balticarium);

3. Rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży Morzem Bałtyckim, szczególnie zwierzętami zamieszkującymi jego wody;

4. Łączenie sztuki, przyrody, edukacji i zabawy;

5. Zainteresowanie uczniów zasobami przyrodniczymi oraz walorami Parku Miejskiego im. Ronalda Reagana, promocja terenów nadmorskich Gdańska.

 

TERMINARZ                                                                                

1. Termin zgłaszania grup konkursowych przez nauczycieli do 02.03.2018 r.

2. Termin gry miejskiej: 16.03.18 r. godz. 9:00 – 12:00. Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku na granicy Przymorza i Brzeźna. Informacje o dokładnym miejscu spotkania oraz planie Gry Miejskiej zostaną przekazane nauczycielom, którzy zgłoszą grupy konkursowe.

3. Ogłoszenie wyników konkursu:. 16.03.2018 r. po zakończeniu zawodów oraz na stronach internetowych organizatorów.     

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE MIEJSKIEJ

1. Potwierdzenie uczestnictwa w grze miejskiej przez nauczyciela do 02.03.2018 r. nauczycielowi SP nr 56 w Gdańsku koordynującemu konkurs – Paweł Ciesielski – tel. 722 092 977, mail: pawelciesielski@wp.pl.

2. Potwierdzając uczestnictwo należy zgłosić wybranych uczniów do konkursu – grupa minimum 5-, maksimum 7-osobowa. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone maksymalnie dwie grupy konkursowe.

3. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych organizatorów (Załącznik nr 1).

4. Udział w Grze Miejskiej 16.03.2018 w godzinach 9:00-12:00 w Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku na granicy Przymorza i Brzeźna. Każdy zespół musi być pod opieką nauczyciela.

 

KRYTERIA OCENY

1. Miejsce jakie zajmą poszczególne zespoły uzależnione będzie od tego w jakim czasie pokonają one trasę, czy odnajdą wszystkie punkty kontrolne, a także czy odpowiedzą na wszystkie pytania/zagadki umieszczone na punktach kontrolnych;

2. Zespół musi pokonać trasę korzystając z przygotowanego przez organizatora planu trasy gry, a także z pomocy kompasów;

3. Pytania z punktów kontrolnych dotyczyć będą tematyki Morza Bałtyckiego a szczególnie zwierząt w nim występujących;

4. Pomocą naukową oraz wskazówką w Grze miejskiej będą artystyczne plansze tematyczne wykonane w ramach projektu Balticarium.com, które rozstawione będą na trasie Gry Miejskiej.

5. Uczestnicy Gry mogą przed udziałem skorzystać z portalu dla dzieci o Morzu Bałtyckim www.balticarium.com, aby przygotować się do Gry i dowiedzieć się więcej o zwierzętach Bałtyku.

Balticarium to pierwszy międzynarodowy projekt o zwierzętach Morza Bałtyckiego. W ramach projektu działa portal www.balticarium.com, gdzie można zobaczyć podwodne zdjęcia i filmy ze zwierzętami wodnymi w roli głównej, animacje, ilustracje, gry edukacyjne i blog na temat Bałtyku. Oprócz portalu w ramach Balticarium odbywają się warsztaty, wykłady i wystawy w różnych częściach świata. Do tej pory miały miejsce w Polsce, Chinach i na Ukrainie. Projekt skierowany jest do dzieci i dorosłych i pełni funkcję edukacyjną z dużym naciskiem na ochronę Morza Bałtyckiego. Balticarium otrzymało patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wyróżnienie w konkursie Kampania Społeczna Roku 2016.

 

NAGRODY

1. Na laureatów oraz wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Wśród nich m.in. książki w twardej oprawie na temat zwierząt Bałtyku „Balticarium - morskie zabawy” z zadaniami i ciekawostkami o podwodnym świecie. Autorką książek jest artystka Natalia Uryniuk, twórczyni projektu Balticarium.com.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

2.  Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

3. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w Grze Miejskiej, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Gra miejska "Balticarium: My i Nasz Bałtyk" to połączenie konkursu i marszu na orientację. Przeprowadzenie Gry związane jest z obchodami Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego (22 marca).

5. Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych Organizatorów: www.sp56gdansk.szkolna.net oraz www.balticarium.com.

6. Dodatkowych informacji udziela nauczyciel SP nr 56 w Gdańsku koordynujący konkurs – Paweł Ciesielski – tel. 722 092 977, mail: pawelciesielski@wp.pl

7. Ubiór uczestników powinien być dostosowany do aktualnej pogody w dniu przeprowadzenia gry miejskiej.

9. Książki – część z nagród w Grze Miejskiej zostały dofinansowane w ramach programu „Po stronie natury”, którego partnerami są: Żywiec Zdrój S.A., Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa:

………………………………………………………………..

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych i dydaktycznych (tj. umieszczenie materiałów na stronach internetowych organizatorów i sponsorów, organizowanie i przeprowadzanie wystaw, opublikowanie dokumentacji zdjęciowej na stronach organizatorów i sponsorów itp.).

 

 

 

                                                                                                  Data i podpis:

                                                                                                   …………………………………………………….

 

INFORMACJE

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku oraz Balticarium.com
Wiek: klasy IV-VII Szkół Podstawowych w Gdańsku
Kontakt: nauczyciel SP nr 56 w Gdańsku koordynujący Grę Paweł Ciesielski, tel. 722 092 977, pawelciesielski@wp.pl
Termin nadysłania zgłoszeń: 02.03.2018 r.
Gra Miejska odbędzie się 16.03.2018 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku