I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA KLAS I-III BALTICARIUM

SZTUKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Balticarium dla klas I-III Szkół Podstawowych! Do wygrania książki w twardej oprawie o zwierzętach Bałtyku dla całych zwycięskich klas. Zainspirujcie się podwodnym światem i stwórzcie ciekawe scenariusze lekcji o zwierzętach Morza Bałtyckiego. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 1 marca 2018 roku!

 

REGULAMIN

 

                                                                                            Szkoła Podstawowa nr 56

                                                                                             im. Andrzeja Struga

                                                                                             80 - 037 Gdańsk, ul. Małomiejska 8A

                                                                                            Koordynator Paweł Ciesielski

                                                                                            tel. 722 092 977, pawelciesielski@wp.pl

 

REGULAMIN

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNO-EKOLOGICZNY DLA KLAS I-III SP

„Balticarium: Poznajmy Nasz Bałtyk”

 

ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa nr 56 w Gdańsku oraz Balticarium.com

CELE KONKURSU

1. Propagowanie wiedzy o Morzu Bałtyckim, zagrożeniach dla jego wód, świata fauny i flory.

2. Rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży Morzem Bałtyckim, szczególnie zwierzętami zamieszkującymi jego wody.

3. Rozbudzenie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży.

4. Przybliżenie tematyki związanej z Morzem Bałtyckim, także tym szkołom, uczniom, którzy nie mają kontaktu z morzem na co dzień, mieszkających w większej odległości od niego.

TERMINARZ

1. Terminy nadsyłania prac: 01.03.2018 r.

2. Obrady Komisji Konkursowej.

3. Ogłoszenie wyników konkursu:. 08.03.2018 r. (na stronach internetowych organizatorów).

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są książki w twardej oprawie na temat zwierząt Bałtyku „Balticarium - morskie zabawy” z zadaniami i ciekawostkami o podwodnym świecie. Autorką książek jest artystka Natalia Uryniuk, twórczyni projektu Balticarium.com. Jury nagrodzi całe zwycięskie klasy lub zwycięskie zespoły uczniów uczestniczących w konkursie książkami. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

2. Klasy lub zespoły uczniów biorące udział w konkursie otrzymają także dyplomy uczestnictwa w konkursie (zostaną przesłane pocztą lub drogą elektroniczną).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przygotowanie przez klasę lub zespół uczniów scenariusza zajęć na podstawie którego zostanie przeprowadzona lekcja na temat zwierząt Morza Bałtyckiego.

2. Uczestnicy mogą korzystać z portalu dla dzieci o Morzu Bałtyckim www.balticarium.com, aby dowiedzieć się o zwierzętach Bałtyku i zdobyć inspiracje.

Balticarium to pierwszy międzynarodowy projekt o zwierzętach Morza Bałtyckiego. W ramach projektu działa portal www.balticarium.com, gdzie można zobaczyć podwodne zdjęcia i filmy ze zwierzętami wodnymi w roli głównej, animacje, ilustracje, gry edukacyjne i blog na temat Bałtyku. Oprócz portalu w ramach Balticarium odbywają się warsztaty, wykłady i wystawy w różnych częściach świata. Do tej pory miały miejsce w Polsce, Chinach i na Ukrainie. Projekt skierowany jest do dzieci i dorosłych i pełni funkcję edukacyjną z dużym naciskiem na ochronę Morza Bałtyckiego. Balticarium otrzymało patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wyróżnienie w konkursie Kampania Społeczna Roku 2016.

3. Lekcja musi zostać przeprowadzona przez uczniów i udokumentowana.

4. Przeprowadzona lekcja powinna zostać zarejestrowana za pomocą kamery filmowej  lub aparatu fotograficznego jako dokumentacja przeprowadzonych zajęć

a) film video - minimum 2 min, maksimum 5 min,

b) zdjęcia - minimum 5 sztuk, maksimum 15 sztuk,

5. Wszyscy uczestnicy lekcji zgłaszając się do konkursu wyrażają zgodę na zarejestrowanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 1.

6. Jeśli rezultatem zajęć są np. prace artystyczne, makiety, prezentacje multimedialne, plansze, prace pisemne,  wiersze, opowiadania mogą być także udokumentowane i dołączone do sprawozdania, ale muszą mieścić się w maksymalnej długości filmu video i dopuszczalnej ilości zdjęć.

7. Sprawozdanie powinno zawierać:

a) scenariusz lekcji (max dwie strony A4),

b) dokumentacja filmowa i/lub fotograficzna (film video - minimum 2 min, maksimum 5 min; zdjęcia - minimum 5 sztuk, maksimum 15 sztuk)

c) Uzupełniony Załącznik nr 1.

8. Sprawozdanie należy przesłać na adres hello@balticarium.com. W tytule maila należy podać „Konkurs Balticarium – miasto_szkoła_nr_klasa” do 01.03.2018 r. W przypadku gdy pliki są zbyt ciężkie, można je wysłać za pomocą stron wetransfer.com lub dropbox.com.

9. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej.

 

SCENARIUSZE LEKCJI POWINNY ZOSTAĆ OPATRZONE NASTĘPUJĄCĄ METRYCZKĄ:

1. Imię i nazwisko nauczyciela, kontakt telefoniczny oraz mailowy.

2. Informacja o grupie, zespole uczniów uczestniczących w konkursie:

a) która klasa,

b) ilość uczniów,

c) koło zainteresowań (jeżeli jest).

3. Nazwa i adres szkoły, data i miejsce.

KRYTERIA OCENY

1. Walory kreatywne przeprowadzonej lekcji, użytych pomocy dydaktycznych (na podstawie zapisu video, zdjęć, prezentacji). Sposób przeprowadzenia lekcji.

2. Inwencja twórcza uczestników konkursu w trakcie przeprowadzanej lekcji.

3. Poziom merytoryczny lekcji.

4. Sposób zarejestrowania lekcji, jej udokumentowania.

Szkoła biorąca udział w konkursie przeprowadza go we własnym zakresie.

Każda praca oceniana będzie przez niezależnych jurorów. Suma punktów przez nich przyznana wyłoni laureatów konkursu. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Pełną odpowiedzialność za treści zawarte w nadsyłanych materiałach ponoszą uczestnicy konkursu.

2. Jeżeli prace lub materiały nadesłane do Organizatorów naruszać będą prawa osób trzecich odpowiedzialność ponosi autor prac i jego opiekun.

3. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

4. Uczestnik z chwilą przekazania prac Organizatorom konkursu wyraża zgodę na publikację nadsyłanych materiałów w mediach, Internecie, wydawnictwach pokonkursowych w celach promocyjnych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

5.  Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

6.Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych Organizatorów: www.sp56gdansk.szkolna.net oraz www.balticarium.com.

7. Dodatkowych informacji udziela nauczyciel SP nr 56 w Gdańsku koordynujący konkurs – Paweł Ciesielski – tel. 722 092 977, mail: pawelciesielski@wp.pl

Książki - nagrody w konkursie zostały dofinansowane w ramach programu „Po stronie natury”, którego partnerami są: Żywiec Zdrój S.A., Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa:

………………………………………………………………..

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych i dydaktycznych (tj. umieszczenie materiałów na stronach internetowych organizatorów, organizowanie i przeprowadzanie wystaw, opublikowanie scenariuszy lekcji na stronach organizatorów itp.).

 

 

 

                                                                                                  Data i podpis:

                                                                                                   …………………………………………………….

 

INFORMACJE

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku oraz Balticarium.com
Wiek: klasy I-III Szkół Podstawowych w Polsce
Kontakt: nauczyciel SP nr 56 w Gdańsku koordynujący konkurs Paweł Ciesielski, tel. 722 092 977, pawelciesielski@wp.pl
Termin nadysłania zgłoszeń: 01.03.2018 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń: hello@balticarium.com