Om projektet

Vad är Balticarium?

I Balticarium agerar vi med tanken på barns framtid och utveckling genom att öka barnens kunskaper på ett trevligt sätt. Vi tror på lärandet genom leken och att vi har kraften att få de yngsta att vara ekologiskt medvetna samt att få dem att ha behov av att skydda miljön sedan barndomen.

Balticarium är ett innovativt projekt som sprider kunskap om Östersjöns värld bland barn och vuxna. Det belönades av Ministeriet för Kultur och Nationalarv med stipendium ”Ung Polen” 2016, som tilldelas av Kulturs Nationella Centrum. Det var projektets skapare, Natalia Uryniuk, som fick stipendiet.

 

Projektets första etapp består av webbsidan och utbildningsspel som handlar om Östersjöns fauna och som riktas till både barn och vuxna. Webbplattformen gör det möjligt för dem att vinna kunskap om Östersjöns djur samt om miljövård.

Projektet förenar alla länder som ligger vid Östersjön. Dess mål är att göra barn och deras vårdnadshavare medvetna hur viktigt samarbete är och att vi alla kan påverka vår fauna och floras framtid. Östersjön är vår gemensam skatt.

Projektets viktiga del är just samarbetet - hela initiativet som förenar projektets Vänner som vill agera för Östersjöns popularisering. På grund av detta har projektet chansen för en enorm utveckling. Tillsammans kan vi förändra vår omgivning och undanröja hinder som har att göra med Östesjön. Allt detta med hjälp av en innovativ kombination av konst och vetenskap.

Motto

Genom att väcka barns fantasi tar vi dem till Östersjöns rika värld så att de kan upptäcka dess hemligheter.

PROJEKTETS KÄRNA

UTVECKLINGS PLAN

Inom ramen för projektets utveckling tänker vi:

Som projektets Vän kan du förverkliga de här idéerna tillsammans med oss.

SKAPARE

Natalia Uryniuk

konstnär, illustratör

Doktorand vid Konstuniversitet i Gdańsk, assistent i prof. Jadwiga Okrassas Illustrationers Ateljé. Hon sysslar med måleri och grafik, skapar utbildningsspel för barn, illusterar böcker, designar kläder. Natalia har fått bl.a. priset av Ministeriet för Kultur och Nationalarv, stipendium  ”Ung Polen”, hon har nominerats till Röda Rosens pris som tilldelas de bästa studenterna i Pommern. 2011 var hon stipendiat av Escola Superior Artística i Porto i Portugal, där hon målade traditionella Azulejos kakel. Under sista året av sina studier bedrev hon i Gdańsk Studentgalleri Start som befrämjar de unga artisternas konst i Pommern. Hon har varit deltagare i många konstutställningar, bl.a. i Kuala Lumpur, Warszawa, Kairo, Berlin, Hongkong, Porto, Peking och Singapore. Barnböckers illustrationers skapare i: ”Ha det roligt i Gdańsk” i ”På spåren av Kassubien”. Hon vill väcka barns nyfikenhet och deras vilja att hjälpa andra.

portfolio

facebook

Patronage