Blogg

Din plats på jorden

Vi har en dröm. Den är en idé om att Östersjöns djur är nära människor och att människor sköter om dem. Denna omsorg grundas inte bara på att ta ett kort på sig själv vid havet under semester. Vi vill att Balticarium blir en mötesplats för alla havsälskare, både de stora och de små, att de ska byta åsikter, dikter, sagor och intressanta fakta om Östersjön och dess invånare med varandra. Vi tycker att det bästa sättet att utveckla agerandet för Östersjön är att erfara vårt hav samt att väcka upp positiva känslor för havsdjur.

Vi vill sprida kunskap om Östersjön. Barn som känner till Östersjöns djur och som vill sköta dem - det är vår dröm. Vi strävar efter för att de vuxna kom ihåg om sina vänner från havet och för att de gjorde allt möjligt för att dessa vänner kunde stanna med oss så långt som möjligt.

Vi tror på människans godhet. Det som förenar oss är positiva känslor och vision av jorden som ett gemensamt och jämställt utrymme för människor och djur. Solidariteten mellan arterna är möjligt om vi låter de tidigare uteslutna djuren få komma till tals och om vi öppnar oss för nya former av vår egen, mänsklig existens. 

Internet är en uderbar plats som möjliggör idéers spridning och snabb tillgång till intressanta texter. Vi har bjudit barn, pedagoger, konstnärer, biologer, författare, föräldrar, bloggare och diktare till att samarbeta med oss. Nu väntar vi på dig. Om du vill dela med dig av dina texter om Östersjön och dess djur, skriv till oss.

Jag ska gärna skriva!


(snart)