Östersjöräka "Natten"

Att vara transparent är inget svårt för våra baltiska djur. Här presenterar vi ett ytterligare djur som är nästan osynlig. Östersjöräkan (för den talar vi om), är ett litet skaldjur. Den är glosögd och ögonen är brett ställda på stolpar. Dess främre armar slutar med delikata klor. Vilket behag!

Östersjöräkan är nattaktiv, så vi har gett den smeknamnet "Natten". Aktivast är den på sommaren och tidigt på våren. Den äter gärna skaldjur, alger och blötdjur men dess största favoritmat är hediste diversicolor som vi beskriver i en annan del.Intressanta fakta

"Natten" tycker om gröna färgen, så den väljer att bo i buskar på Östersjöbotten samt i täta ansamlingar av alger som hamnbyggnader och vågbrytare är beväxta med. Men vad är en vågbrytare för någonting? Det är en mur eller stenhög som skyddar kusten mot vågor. Den bryr sig om att kusten stannar kvar på sin plats och inte flyttar.