Østersømusling "Den Lyserøde"

Dette er en lille musling med en lys og skinnende skal. Dens yndlingsleg er at gemme sig i bunden og kun stikke de to spidser af sine rør frem. Ved hjælp af disse rør leder muslingen efter mad. "Den Lyserøde" filtrerer vandet og er i sit rette element på en mudret havbund.

 

Denne lille skabning undgår ikke vand, som er forurenet af spildevand eller områder med lavt iltindhold. Østersømuslingen ædes gerne af fladfisk. Den her musling, som er gemt inde i sin lyserøde skal, lever op til 12 år.Paratviden

"Den Lyserøde" lever tæt på kysten. Derfor kan du ofte finde dens skaller på stranden.